TAKUUEHDOT


Näitä takuuehtoja sovelletaan Granimax OÜ:n (jäljempänä myös Myyjä) valmistamien tuotteiden ja tuotettavien palvelujen takuuseen sekä takuuasioiden käsittelyyn.
 
1. Myyjä antaa valmistamilleen tuotteille ja palveluille viiden (5) vuoden takuun.

2. Käytetyissä raaka-aineissa, kaatoaltaissa ja mekanismeissa, joiden Myyjä ei ole Granimax OÜ, noudatetaan tuotteiden toimittajan yleisiä takuuehtoja.
3. Takuu on voimassa Ostajalle tuotteen toimituspäivästä lähtien.

4. Myyjä takaa tuotteen täyttävän kunkin tuotteen valmistusvaiheessa voimassaolevat tekniset vaatimukset ja laatutason. Takuu kattaa tuotteiden mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet. Myyjä vastaa takuuaikana ilmenevistä vioista ja muista takuussa määritellyistä asioista.

5. Takuun voimassaolo edellyttää Ostajan tietojen tunnistettavuutta Myyjän tilaushallintaohjelmassa tai Ostajan ostokuitin kopion esittämistä.
6. Takuu siirtyy tuotteen omistajuuden mukana, mutta takuun haltijan on pystyttävä todistamaan kaupanteko asiakirjoin tai muulla luotettavalla selvityksellä (esim. asennuskohteen osoite, Ostajan nimi).

7. Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat tapaukset:

7.1 Tuotteen asennuksen on tehnyt joku muu kuin Myyjä. Vastuu tuotteen kunnosta ja tuotetusta palvelusta siirtyy palvelun tuottaneelle yhtiölle tai Ostajalle, jos tuotteen asennuksen on tehnyt joku toinen yhtiö tai Ostaja itse.

7.2 Ostaja ei ole tehnyt Myyjälle virheilmoitusta kohtuullisessa ajassa kunkin sijaintimaan voimassaolevan kuluttajasuojalain mukaisesti.

7.3 Ostaja ei tee virheen/puutteen poistamiseksi mitään yhteistyötä, esim. ei toimita tarvittavaa lisätietoa tai todisteita (valokuvat, videot yms.) tai jättää esittämättä reklamaation.

7.4 Tuotteen alustaa tai tukirakennetta, jonka päälle tuote on asennettu, on siirretty, se on vääntynyt, vääristynyt tai sitä on muuten muunneltu, mm. takuuaikana tehdyt lisäkorjaukset tai muutokset (esim. LVI-teknisiä tai elektronisia muutoksia varten, lattiaan tai seiniin liittyvät viimeistelytyöt, joiden suorittaminen edellyttää työtason tilapäistä siirtämistä). Sellaisten korjaustöiden ja muutoksien seurauksena syntyneistä muutoksista ja vaurioista vastaa Ostaja.

7.5 Ylivoimaisen esteen (tulva, hirmumyrsky, maanjäristys, salamanisku yms.) johtuvat muutokset.

7.6 Käytön aiheuttamat vauriot tai viat, jotka ovat aiheutuneet käyttö- tai huolto-ohjeissa ilmoitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä (altistuminen poikkeuksellisille lämpötiloille tai sääolosuhteille, ultraviolettisäteilylle (kvartsi), tuotteen fyysinen tai kemiallinen väärinkäyttö, altistuminen hapoille tai alkaleille, tai puutteellisen huollon seurauksena syntyneet tahrat tai vauriot, leikkaamisen, naarmuttamisen, törmäyksen, voiman tai muun kovan iskun vaikutuksesta syntyneet mekaaniset vauriot yms.).

7.7 Tuotteen Ostajalle toimituksen jälkeen havaitut ja kyseisen reklamaatioasian puitteissa jo aiemmin käsitellyt mekaaniset vauriot.

7.8 Ostajan tuotteeseen liitettyjen osien tai tuotteen rakenteen muutoksien aiheuttamat vauriot.

7.9 Materiaalin luonnollisista ominaisuuksista aiheutuneet muutokset tai  ympäristövaikutuksien aiheuttamat vauriot.

7.10 Tuotteet, joiden takuu on kulunut umpeen.

7.11 Tuotteesta ei ole saatu täyttä maksua.

7.12 Viat, joista ei ole tehty virheilmoitusta tuotteen vastaanoton jälkeen.

7.13 Puutteet, joista on Ostajalle tuotanto- tai asennusvaiheessa ilmoitettu.

7.14 Rakenne-, kuvio- ja sävyerot. Myyjä käyttää sekä 100% luonnonmateriaaleja että materiaaleja, jotka on valmistettu enemmän kuin 90% luonnonmateriaaleista, joten toimitettu tuote voi poiketa näytteestä. Erot ulkonäössä ovat kyseisten materiaalien luonnollisia ominaisuuksia, jotka eivät vaikuta materiaalin toimimiseen ja joita ei voida katsoa virheeksi tai puutteeksi.

7.15 Työtasolla olevat ominaisuuksiltaan tilapäiset tahrat (sormenjäljet tai muut normaalikäytöstä aiheutuneet tilapäiset tahrat).

7.16 Kvartsin käyttö ulkotiloissa.

7.17 Optimaalista suositeltavaa tilan lämpötilaa (vähintään +15°C) alhaisemmassa lämpötilassa asennetussa silikonissa havaitut virheet/puutteet.

7.18 Julkisiin tiloihin tai liikerakennuksiin asennetut tuotteet (ravintolat, hotellit, lentoasemat, kauppakeskukset, loma-asunnot, vierasasunnot yms.).

8. Takuun piiriin kuuluva virhe/puute hyvitetään yhdellä alla mainitulla tavalla ja tässä esitetyssä järjestyksessä:

8.1 Virheellisen osan/asennusvirheen poistaminen kauppahintaa alentamatta.

8.2 Virheellisen osan vaihto kauppahintaa alentamatta (Myyjä vastaa tuotteen vaihtamiseen liittyvät välittömät kustannukset (osat, asennus, nostoapu (tarvittaessa), putkityöt (tarvittaessa)).

8.3 Virheellisen tuotteen kauppahinnan osittainen alentaminen, jos toistuvalla virheenpoistolla ei ole saavutettu haluttua tulosta tai vaihto ei ole mahdollista.

8.4 Asennusvirheen kohdalla asennushinnan osittainen alentaminen, jos toistuvalla virheenpoistolla ei ole saavutettu haluttua tulosta.

9. Jos takuuvaatimuksen esittää jälleenmyyjä, on laadittava monimutkaisimmissa takuuasioissa kirjallinen reklamaatio.

10. Myyjä vastaa reklamaatioon seitsemässä (7) päivässä. Jos kyseessä on laajemman teknisen tutkimuksen tarve, vastataan reklamaatioon heti tutkimuksen tuloksien saavuttua.

11. Takuuaikana vaihdetun tai korjatun tuotteen/osan takuu on voimassa tuotteen alkuperäisen takuuajan ehdoilla.

12. Kaikki vaihdetut detaljit, osat tai tuotekokonaisuus siirtyvät Myyjän omistukseen teknisen lisätarkastuksen tarkoituksessa.

13. Takuuaikana todettujen virheiden/puutteiden poistamisesta vastaa Myyjä.

14. Korjattavan tai huollettavan tuotteen on oltava siisti. Mahdollisen lisäkorjauksen tai –huollon tarpeen ilmetessä vastaavista kustannuksista vastaa tuotteen omistaja.

15. Mikäli tuote on tilattu Ostajan ovelle (ilman asennuspalvelua), Ostajan on velvollisuus suorittaa toimitetun tuotteen laadun ja määrän vastaanottotarkastus ja lähettää todetuista virheistä/puutteista Myyjälle virheilmoitus viimeistään kolmessa (3) työpäivässä. Ostajan on todettava mahdolliset kuljetusvauriot vastaanottotarkastuksessa. Vastaanoton jälkeen vastuu tuotteen kunnosta siirtyy Ostajalle.